Argumente päikeseküttele

Fossiilkütuste defitsiit maailmas

Fossiilsete energiakandjate hind maailmas on jõudnud inimeste taluvuse piirile, seejuures ei suudeta säilitada toornafta tootmise koguseid. Maailmas on kergesti ligipääsetavad maardlad enamasti kasutuses ja uute maardlate avastamine ja ekspluateerimine on kallim ning mõnel pool ka ohtlikum, kui seni on see olnud. Lisaks hinnatõusule hakkab meid niisiis mõjutama ka vajadus energiatarbimist piirata või leida lisaressursse. Üheks heaks võimaluseks on muidugi päikeseenergia kasutamine.

Päikeseenergia kasutamine

Päikeselt jõuab maale tunduvalt rohkem energiat kui me hetkel oskame seda kasutada. Lihtsaim viis energiat koguda on asetada päikesekiirte teele paneel, mis püüab võimalikult palju kiirgust kinni. Lamekollektor suudab seda teha 95% ulatuses. Kollektor kogub peale otsese päikesekiire kinni ka inimsilmale mittenähtavaid ja ka hajusat kiirgust, nii et ta on võimeline töötama ka pilvise ilmaga ning miinustemperatuuridel. Eesti on päikeseenergia kasutamiseks igati sobiv maa, kus ühele m2-le langeb aastas üle 1000 kWh energiat. Madalperiood on oktoobrist märtsini, kus tiheda pilvkatte tõttu on sooja tootmine raskendatud. Märts ja oktoober on iseenesest veel tootlikud kuud, kuid alates aprillist kuni oktoobrini on võimalik päikese abil katta üle 90% kütte- ja soojaveesüsteemides vajatavast energiast.

Lihtne paigaldus ja sobitumine olemasolevasse küttesüsteemi

Ostes komplekti meilt, on kliendil alati võimalus kasutada meie koolitatud spetsialistide paigaldusteenust. Kui klient soovib paigaldada omal käel, aitame alati nõuga, kuna päikeseküttel on eripärasid, mida on hea teada. Põhjalikku analüüsi vajab päikesesüsteemi ühendamine olemasolevasse küttesüsteemi. Selleks on mitmeid võimalusi, välja tuleb valida kõige efektiivsem.

Süsteemi vastupidavus ja minimaalne hooldusvajadus

Kuna TiSUN kollektorites kasutatakse ainult kvaliteetmaterjale, on nende hinnanguline eluiga 50 aastat. Lamekollektorid ei kaota oma efektiivsust kunagi päevapealt, vaid see toimub väga pika aja jooksul. 2007.aastal esitletud uurimuse järgi kaotab lamekollektor 25 aasta jooksul maksimaalselt 1 - 2 % efektiivsusest eeldusel, et hooldust on tehtud vastavalt vajadusele. Üldiselt peetakse päikesesüsteemi hooldusvabaks, kuid hea oleks paariaastase vahega teostada teatud kontroll(antifriisi pH tase, pump, solaarjaam).

Tasuvusaeg lüheneb pidevalt

Näitlik arvestus 2009 aastal:
Võtame soojaveesüsteemi mis pakub 70%-lise toetuse kogu aasta sooja vee vajadusest. Kui kogu aasta jooksul kulub meil sooja vee tegemiseks ca 3000 krooni, siis päikeseküttega ca 2000 krooni. Kui soojaveesüsteemi hinnaks on ca 50 000 krooni, teeb see tasuvusajaks ca 25 aastat. Võttes arvesse tõsiasja, et viimase 10 aastaga on energia hind kolmekordistunud, siis muutub perspektiiv juba teiseks. Meil ei ole alust arvata, et tulevikus on see kuidagi teistmoodi. Kuidagi hea tunne on teada, et päikesekütet omades energiahinna tõus mind enam nii palju ei mõjuta.