Eramajade küttesüsteemid

  • paigaldame päikeseenergia küttesüsteemi terviklahendusi kogu Eestis
  • hooldame päikeseküttesüsteeme, iga-aastane kontroll jne.
  • teeme päikeseküttesüsteemide simulatsioonaruandeid aastase tootlikkuse kohta
  • renoveerime küttesüsteeme Pärnu linnas ja maakonnas
  • teostame santehnilisi töid Pärnu linnas ja maakonnas
  • plommime korterite veemõõtjaid
  • teostame boilerite puhastust

 

Päikeseküttest

Üha kallinev energia sunnib meid leidma ja pakkuma sooja tootmiseks alternatiivseid võimalusi. Üheks selliseks soojusallikaks on päike. Kuigi Eesti tingimustes ei ole päikeseenergia kohta uuringuid tehtud võib väita, et päike on võimeline  katma umbes 60% eramajade aastasest sooja vee vajadusest. See omakorda annab võimaluse hoida kokku kütteõli ja elektri pealt ning seeläbi aitab säilitada puhtama elukeskkonna.

Globaalsed keskmised temperatuurid on iga viimase aastakümnega tõusnud keskmiselt 0,2° C võrra ning viimase 12 aasta vältel on registreeritud koguni 10 teadaolevalt kõigi aegade kõige soojemat aastat.

 

TELLI KÜTTESSEADMED »